มิซุอิกุ

ประชาสัมพันธ์โครงการ

ประชาสัมพันธ์โครงการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดเป้าหมาย

ประชาสัมพันธ์โครงการ

ประชาสัมพันธ์โครงการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดเป้าหมาย

อบรมเยาวชนรักษ์น้ำ

นักเรียน และ คุณครูจากโรงเรียนเป้าหมายเข้าร่วมการอบรมเยาวชนรักษ์น้ำ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรน้ำและแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชีวิตประจำวัน

อบรมเยาวชนรักษ์น้ำ

นักเรียน และ คุณครูจากโรงเรียนเป้าหมายเข้าร่วมการอบรมเยาวชนรักษ์น้ำ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรน้ำและแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชีวิตประจำวัน

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งแผนงานนำเสนอโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งแผนงานเสนอโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในโรงเรียนหรือในชุมชน

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งแผนงานนำเสนอโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งแผนงานเสนอโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในโรงเรียนหรือในชุมชน

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ชนะเลิศการเขียนแผนงานเสนอโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

คณะกรรมการโครงการพิจารณาแผนงานเสนอโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและประกาศรายชื่อ 30 โรงเรียนที่ชนะเลิศการเขียนแผนงานเสนอโครงการ

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ชนะเลิศการเขียนแผนงานเสนอโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

คณะกรรมการโครงการพิจารณาแผนงานเสนอโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและประกาศรายชื่อ 30 โรงเรียนที่ชนะเลิศการเขียนแผนงานเสนอโครงการ

ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ

ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำจัดขึ้นใกล้กับแหล่งน้ำในจังหวัดเป้าหมาย เปิดโอกาสให้กับ “เยาวชนรักษ์น้ำ” จาก 30 โรงเรียน ได้เรียนรู้เรื่องความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำผ่านกิจกรรมต่างๆ และ “เยาวชนรักษ์น้ำ” ยังได้รับคำแนะนำในการพัฒนาโครงการของตนจากผู้เชี่ยวชาญ และอีกหนึ่งวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มเยาวชนรักษ์น้ำ

ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ

ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำจัดขึ้นใกล้กับแหล่งน้ำในจังหวัดเป้าหมาย เปิดโอกาสให้กับ “เยาวชนรักษ์น้ำ” จาก 30 โรงเรียน ได้เรียนรู้เรื่องความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำผ่านกิจกรรมต่างๆ และ “เยาวชนรักษ์น้ำ” ยังได้รับคำแนะนำในการพัฒนาโครงการของตนจากผู้เชี่ยวชาญ และอีกหนึ่งวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มเยาวชนรักษ์น้ำ

นักเล่านิทาน

เยาวชนรักษ์น้ำจัดกิจกรรมนักเล่านิทานในโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแก่เพื่อนนักเรียน และชิงรางวัลทุนการศึกษา

นักเล่านิทานเรื่องการอนุรักษ์น้ำ 5 คนจากโรงเรียนที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด จะได้รับรางวัล
อันดับ 1 – ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท
อันดับ 2 – ทุนการศึกษามูลค่า 8,000 บาท
อันดับ 3 – ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท
อันดับ 4 – ทุนการศึกษามูลค่า 4,000 บาท
อันดับ 5 – ทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท

นักเล่านิทาน

เยาวชนรักษ์น้ำจัดกิจกรรมนักเล่านิทานในโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแก่เพื่อนนักเรียน และชิงรางวัลทุนการศึกษา

นักเล่านิทานเรื่องการอนุรักษ์น้ำ 5 คนจากโรงเรียนที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด จะได้รับรางวัล
อันดับ 1 – ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท
อันดับ 2 – ทุนการศึกษามูลค่า 8,000 บาท
อันดับ 3 – ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท
อันดับ 4 – ทุนการศึกษามูลค่า 4,000 บาท
อันดับ 5 – ทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท

ดำเนินโครงการอนุรักษ์น้ำในโรงเรียนหรือชุมชน

เยาวชนรักษ์น้ำดำเนินโครงการในโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียงเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

ดำเนินโครงการอนุรักษ์น้ำในโรงเรียนหรือชุมชน

เยาวชนรักษ์น้ำดำเนินโครงการในโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียงเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

ประกาศรายชื่อโรงรียนที่ชนะเลิศโครงการอนุรักษ์น้ำในโรงเรียน

คณะกรรมการโครงการประกาศรายชื่อ 5 โรงเรียนที่ชนะเลิศโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในโรงเรียนหรือชุมชนได้มากที่สุด โรงเรียนที่ชนะเลิศจะได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น “โรงเรียนชนะเลิศโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ” และยังจะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

5 โรงเรียนที่ชนะเลิศโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้รับเงินทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาท ถ้วยรางวัล และป้ายเชิดชูเกียรติโรงเรียน “โรงเรียนชนะเลิศโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ”
รางวัลที่ 2 - ทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท และ โล่เกียรติยศ
รางวัลที่ 3 - ทุนการศึกษามูลค่า 15,000 บาท และ โล่เกียรติยศ
รางวัลที่ 4 - ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท และ โล่เกียรติยศ
ทูตรักษ์น้ำทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตร

ประกาศรายชื่อโรงรียนที่ชนะเลิศโครงการอนุรักษ์น้ำในโรงเรียน

คณะกรรมการโครงการประกาศรายชื่อ 5 โรงเรียนที่ชนะเลิศโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในโรงเรียนหรือชุมชนได้มากที่สุด โรงเรียนที่ชนะเลิศจะได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น “โรงเรียนชนะเลิศโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ” และยังจะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

5 โรงเรียนที่ชนะเลิศโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้รับเงินทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาท ถ้วยรางวัล และป้ายเชิดชูเกียรติโรงเรียน “โรงเรียนชนะเลิศโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ”
รางวัลที่ 2 - ทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท และ โล่เกียรติยศ
รางวัลที่ 3 - ทุนการศึกษามูลค่า 15,000 บาท และ โล่เกียรติยศ
รางวัลที่ 4 - ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท และ โล่เกียรติยศ
ทูตรักษ์น้ำทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตร

ประกวดวาดภาพ

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการมุ่งที่จะสร้างความความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำผ่าน “ศิลปะ” การประกวดวาดภาพแบ่งเป็น 3 ระดับ

  • ประถมศึกษาปีที่ 3-4

  • ประถมศึกษาปีที่ 5-6

  • มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นักเรียนใน 3 ระดับข้างต้นจากโรงเรียนเป้าหมายและโรงเรียนอื่นๆในจังหวัดเป้าหมายสามารถเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ภายใต้หัวข้อ “น้ำที่รักษ์” หรือ “ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ” ได้ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องวาดภาพเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในโรงเรียนหรือชุมชนของตน หรือปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำที่เกิดขึ้น

ภาพวาดที่ดีที่สุด 3 ภาพในแต่ละลำดับ จะได้รับรางวัลดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง โล่เกียรติยศและทุนการศึกษามูลค่า มูลค่า 10,000 บาท

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่เกียรติยศและทุนการศึกษามูลค่า มูลค่า 8,000 บาท

  • รางวัลรองชนะเลิสอันดับ 3 โล่เกียรติยศและทุนการศึกษามูลค่า มูลค่า 5,000 บาท

รางวัลชมเชย 10 รางวัล - เกียรติบัตร ทุนการศึกษามูลค่า 1,000 บาท

  • ทุนการศึกษา 1,000 บาท

  • เกียรติบัตร

พื้นที่เป้าหมาย

โรงเรียนใน 5 จังหวัดที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติ

พื้นที่เป้าหมาย

โรงเรียนใน 5 จังหวัดที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติ

จังหวัด แหล่งน้ำธรรมชาติ
สระบุรี แม่น้ำป่าสัก
กรุงเทพ
อยุธยา
ปทุมธานี
แม่น้ำเจ้าพระยา
นครปฐม แม่น้ำท่าจีน

กลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

จังหวัด แหล่งน้ำธรรมชาติ

สระบุรี

กรุงเทพ

อยุธยา

ปทุมธานี

นครปฐม

47 โรงเรียน

84 โรงเรียน

58 โรงเรียน

42 โรงเรียน

66 โรงเรียน

กลุ่มเป้าหมายรอง : นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดเป้าหมาย