Suntory

EN TH

ติดตามเราได้ที่

EN TH

เป้าหมายและวิสัยทัศน์

เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

บริษัทเครื่องดื่มที่ผู้บริโภครักมากที่สุดในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

  • สร้างความแข็งแกร่งธุรกิจด้วยเครื่องดื่มน้ำอัดลม

  • เสริมสร้างการเติบโตผ่านการขยายกลุ่มนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุภาพ

  • ประสบความสำเร็จไปพร้อมกับลูกค้าด้วยการเข้าถึงลูกค้าและบริการที่ดีเยี่ยม

  • พิทักษ์การเติบโตระยะยาวด้วยระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมความยื่งยืน

  • พัฒนาองค์กรด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างคน