Suntory

EN TH

ติดตามเราได้ที่

EN TH

บรรจุภัณฑ์

“การจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน” เป็นหนึ่งในนโยบายความยั่งยืนที่สำคัญที่สุดของบริษัท สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ “Growing for Good” หรือการเติบโตอย่างยั่งยืน ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในปี พ.ศ. 2561-2564 บริษัทสามารถลดการใช้พลาสติกใหม่ได้ถึง 531.6 ตัน ซึ่งถือว่าช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

เราให้ความสำคัญในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นทาง โดยการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นการใช้พลาสติก PET ที่ง่ายต่อการจัดการและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ 100% เราเลือกใช้ขวด PETเป็นบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มทุกชนิดของเรา นอกจากตัวขวดบรรจุภัณฑ์แล้ว ฝาขวดและฉลากก็ยังผลิตจากวัสดุที่นำไปรีไซเคิลได้ 100% เช่นกัน โดยตัวฝาผลิตจากวัสดุ HDPE (High Density Polyethylene) ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีความหนาแน่นสูง เหมาะสำหรับใช้ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ รวมถึงตัวฉลากที่ผลิตจากพลาสติก 2 ชนิด คือฉลากแบบหุ้มขวด (Shrink Sleeve Label) ผลิตจากวัสดุ PET และฉลากแบบพันรอบขวด (Oriented Polypropylene Label) ผลิตจากวัสดุ PP (Polypropylene) โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดการใช้พลาสติกเมื่อเทียบน้ำหนักต่อชิ้นของฉลาก ขวดของเราเป็นขวดใส ไม่มีสี ง่ายต่อการรีไซเคิล และมีมูลค่าการรับซื้อมากกว่าขวดสี นอกจากนี้ ได้มีการนำพิมพ์สีบนฝาขวดเครื่องดื่มเป๊ปซี่ออกทั้งหมด เพื่อลดการใช้สารเคมีทำความสะอาดในขั้นตอนการรีไซเคิล

ในกระบวนการระหว่างทาง เราได้ริเริ่มและจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริโภค นักเรียน คุณครู เยาวชน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่น และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความสำคัญของการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี การจัดการขยะด้วยหลักการ 3R (Reduce-Reuse-Recycle) และให้ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติก PET

ในกระบวนการสุดท้าย เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการคัดแยกและเก็บบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มกลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิลให้ได้มากที่สุด จึงจับมือกับวงษ์พาณิชย์-ธุรกิจบริหารจัดการขยะรีไซเคิลรายใหญ่ของไทย โดยวงษ์พาณิชย์ประกาศรับซื้อขวดพลาสติก PET ใส ของ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ด้วยราคาที่สูงกว่าขวดพลาสติก PET ทั่วไปเพิ่มอีกกิโลกรัมละ 1 บาท ซึ่งจะมีการประกาศราคารับซื้อเป็นรายวัน ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะและนำขวดพลาสติก PET ที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างเป็นระบบ

Packaging Sustainability Management

นอกจากนี้ เราได้ริเริ่มและจัดทำโครงการรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร โรงเรียน และชุมชน เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง อาทิ

  • “โครงการการคัดแยกขยะ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่อง ความสำคัญของการคัดแยกขยะและการรีไซเคิล แก่นักเรียน คุณครู และผู้นำชุมชนในจังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ มี 11 โรงเรียน และ 11 ชุมชน ในพื้นที่อำเภอหนองแค อำเภอแก่งคอย และอำเภอวิหารแดง เข้าร่วมโครงการ และมีการมอบถังขยะ (4 โค้ดสีตามประเภทของขยะ) รวมทั้งสิ้น 240 ถัง ให้แก่โรงเรียนและชุมชนในจังหวัดสระบุรี

  • “ReFun Machine” โครงการนำร่องเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2563 กับร้านสะดวกซื้อจิ๊ฟฟี่ (Jiffy) ที่ตั้งอยู่ภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. 10 สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ต่อมาในปี พ.ศ. 2564 ได้ร่วมมือกับ ซีพี ออลล์ ตั้งเครื่อง ReFun บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น 10 สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะและนำขวดพลาสติก PET ที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

  • “น้องบูบี้ช่วยพี่หมอ” ได้ตั้งกล่องรับบริจาคขวดเครื่องดื่ม PET ที่ใช้แล้ว แบบใส ไม่มีสี ณ คอนโดมิเนียม 33 แห่งทั่วกรุงเทพฯ โดยเราสามารถเก็บรวบรวมขวด PET ที่ใช้แล้วกว่า 36,000 ขวดนำมารีไซเคิลแล้วผลิตเป็นชุด PPE จำนวน 2,000 ชุด มอบให้กับโรงพยาบาลทั้งหมด 10 แห่ง ทั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปกป้องคุณหมอ พยาบาล รวมถึงบุคลากรด่านหน้าทุกท่านขณะปฎิบัติหน้าที่ในช่วงวิกฤตโควิด-19

Corporate Social Responsibility (CSR) is an integral part of our sustainable business strategy. It supports the corporate image and protects its reputation. CSR is not only a philanthropic responsibility, it also consists of an economic responsibility to be profitable, a legal responsibility to obey the law and regulations, an ethical responsibility to do what is right, and finally a responsibility to be fair and produce products which we are proud of.

As a good corporate citizen, we believe that we have a responsibility to contribute to the quality of life in our communities. Suntory PepsiCo Beverage Thailand (SPBT) is aware of social responsibility via the philosophy of “Giving Back to Society” and “Performance with Purpose” - achieving business and financial success while leaving a positive imprint on society.

By giving back generously to the world, we show that we stands for both enjoyment and responsibility. While we always aim for success, we recognize the importance of the world around us. We are committed to building long-lasting, mutually beneficial relationships. We are committed to building a mutually beneficial relationships with stakeholders and society through sharing our success with the spirit of appreciation. SPBT will contribute towards Thai society through the CSR programs in areas including Water & Environment, Education, Healthcare, and through Helping Hands, a charity program financed and conducted by SPBT employees across the country.

Learn more about our CSR activities at our CSR news.